Medewerkers

Anita Stalmans is al eerder met haar eigen bedrijf All for Support gestart en proeven aan het ondernemerschap vraagt naar meer. Zij is medio 2010 voor zichzelf begonnen na 8 jaar werkzaam te zijn geweest op een juridisch advieskantoor als hoofd bedrijfsbureau en daarvoor enkele jaren bij Rijkswaterstaat.
 

Kristof Rouffa besliste, ondanks zijn Belgische afkomst, om in Maastricht te gaan studeren. In 2009 rondde hij zijn master Staats- en Bestuursrecht af aan de Universiteit Maastricht. Vervolgens ging hij aan de slag bij een adviesbureau op het terrein van het omgevingsrecht. Sinds april 2011 is Kristof werkzaam bij WK Juristen. In deze functie heeft hij op detacheringsbasis ervaring opgedaan bij diverse gemeenten. Tevens is hij als gemachtigde opgetreden bij zittingen van bezwaarschriftencommissies, Rechtbank en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Algemene voorwaarden | Contact | FJ Design